Skládačky Skládačky

Skládačky

Poskládej si a vymaluj Moře, Domek, Úly a Les. Kolekce papírových scenérií od AZ pro NAPOLI.

Ofset, ručně kolorováno.
Tisk: Jaroslav Janďourek

2011